ما چه کار میکنیم

تعمیر و سرویس دستگاه شاتکریت وفروش لوازم

چرا ما انتخاب شماییم

چند مورد که شما را ترغیب می کند ما را انتخاب کنید عبارتند از :

ماموریت و چشم انداز ما

در افق چشم انداز، شرکتی خواهیم بود پیشگام و سرآمد در ارایه خدمات عمرانی و …

Our Team

Rodney Stratton

CONSTRUCTOR

Avie Beaton

FINANCES

Ben Jonson

CEO & ARCHITECT