کاربرد ها و موارد استفاده از شاتکریت

تونل سازی عملیات معدن کاری مخازن، سدها و نیروگاه های برق آبی لاینینگ کانال ها لاینینگ های نسوز در کوره کارخانه های سیمان، فولاد، شیشه و غیره دیواره های دریا و رودخانه آسیب های بتن توسط خوردگی آرماتورها پل ها سنگ چینی ادامه مطب